ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΟΚ

Ενημερώνουμε ότι όλοι οι αθλητές οι οποίοι κατέχουν δελτίο πρέπει να κάνουν εγγραφή στη ψηφιακή πλατφόρμα της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Το ίδιο ισχύει και για τους αθλητές του σωματείου μας.
Τονίζουμε ότι η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές και γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://apps.basket.gr/login/.

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας αναλυτικά στο link: https://apps.basket.gr/documentation/

Η ταυτοποίηση για τους ενήλικες γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet,
για δε τους ανήλικους αθλητές η ταυτοποίηση θα γίνει από τον κηδεμόνα που έχει την γονική μέριμνα.

Καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών είναι η 31/8/2022.

Next Post

Τελευταία Νέα