Την  Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες προπονήσεις της Ακαδημίας των Δαναών πριν τις διακοπές του ΠΑΣΧΑ. Θα επαναρχίσουν την Πέμπτη 2 Μαϊου.